Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ceníme si Váš záujem o našu spoločnosť a naše produkty a chceme, aby ste sa cítili bezpečne, z hľadiska ochrany Vašich osobných údajov pri prezeraní si našej internetovej stránky. Ochranu Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Dodržiavanie príslušného zákona o ochrane osobných údajov je našou povinnosťou/samozrejmosťou.

Pri všetkých operáciách pri ktorých sa spracovávajú údaje (zhromažďovanie, spracovanie a použitie) a ktoré spoločnosť Techtronic Industries ELC GmbH uskutočňuje, sa prísne dodržiavajú zákonné nariadenia o ochrane osobných údajov. Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame za účelom plnenie objednávok a na zabezpečenie skvalitnenia funkčnosti našich služieb.

OSOBNÉ ÚDAJE A ICH POUŽITIE

Osobné údaje potrebujeme v nasledovných prípadoch:

  • Pre objednávku
  • Pre zrealizovanie objednávky
  • Keď nás kontaktujete (zamestnanci, uchádzači, záujemcovia, zákazníci, dodávatelia)

Osobné údaje zaznamenávame predovšetkým z dôvodu spracovania objednávky a obchodu. Za týmto účelom preposielame tieto osobné údaje tretím stranám, ktoré jednajú za alebo v mene spoločnosti Techtronic Industries ELC GmbH (§ 11 BDSG, riadenie údajov pri objednávkach). Tieto spoločnosti nie sú oprávnené používať tieto údaje, ktoré s nimi zdieľame na iné účely, akými sú tie, o ktorých Vás informujeme v tomto vyhlásení. Keď si prezeráte naše stránky, automaticky zhromažďujeme  rôzne údaje (napr. IP adresa, čas a doba prezerania si stránky, operačný systém, prehliadač, zobrazenie stránok).

BEZPEČNOSŤ ÚDAJOV

Aby sme chránili osobné údaje našich zákazníkov spracúvame ich iba v dátových centrách a na počítačoch, ktoré sú chránené bezpečnostnými technológiami splňujúcimi štandardy pre obchodnú sféru (napr. firewall, ochrana hesiel, riadenie prístupu apod.). Osobné údaje zaznamenávame iba tak dlho ako je nevyhnutné  na účely, na ktoré boli zhromaždené, alebo pre plnenie zákonných požiadaviek o výkazníctve alebo uchovávaní dokumentov.

Bezpečnostné opatrenia

Všetci zamestnanci našej spoločnosti sú viazaní  zachovávať súkromie podľa príslušného zákona o ochrane osobných údajov. Tak naše dátové centrum ako aj interné IT oddelenie priebežne prispôsobujú technické bezpečnostné opatrenia aktuálnym okolnostiam a požiadavkám. Obe oddelenia sú nepretržite pod drobnohľadom komisára pre ochranu osobných údajov.

PRÍSTUP K ÚDAJOM A OPRAVY

Podľa federálneho Zákona o ochrane osobných údajov  máte právo na voľný prístup k informáciám o Vašich uložených údajoch  a taktiež máte právo takéto údaje opraviť, zablokovať alebo odstrániť. Výnimku tvoria údaje, ktorých oprava, zablokovanie alebo odstránenie je v rozpore so zákonnou alebo zmluvnou lehotou, počas ktorej sa tieto údaje musia uchovávať. Výnimku tvoria aj údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu Vášho zmluvného vzťahu s nami alebo také, pri ktorých sa vyžaduje uloženie na účtovnícke účely.

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa použitia Vašich osobných údajov, budete nasmerovaní na nášho pracovníka, ktorý sa zaoberá práve ochranou osobných údajov.

 

Techtronic Industries ELC GmbH

Herrn Thomas Fletschinger

Max-Eyth-Strasse 10

71364 Winnenden / Germany

E-Mail: [email protected]

 

Odkazy na iné internetové  stránky

Niektoré z našich stránok obsahujú odkazy na internetové stránky, ktoré nie sú spravované Techtronic Industries ELC GmbH.  Tieto stránky monitorujeme ale nenesieme zodpovednosť za ich obsah ani za ich zaobchádzanie s osobnými údajmi.

Zmeny v ochrane osobných údajov

Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov budeme aktualizovať (ak to bude nutné) na základe aktuálnych okolností, akými sú napr. zmeny v príslušnej legislatíve týkajúcej sa ochrany osobných údajov.

 

Stav Prehlásenia: August 2012

 

INFORMÁCIE O NAŠOM POUŽITÍ COOKIES

Naša stránka používa cookies na to, aby Vás odlíšila od iného používateľa našej stránky. To nám pomáha v tom, aby sme Vám poskytli čo najlepšiu skúsenosť pri prezeraní našej stránky a umožňuje nám pracovať na jej vylepšení.

ČO JE COOKIE?

Cookies sú malé textové súbory obsahujúce informácie, ktoré  na Vašom zariadení ukladá stránka, ktorú navštívite. Cookies sú zaslané späť na pôvodnú stránku pri každej nasledujúcej návšteve stránky alebo na inú stránku, ktorá rozpozná toto cookie. Cookies sú užitočné, pretože umožňujú internetovej stránke rozpoznať zariadenie používateľa.

Cookies plnia viacero funkcií, napr. umožňujú Vám efektívnejšiu navigáciu medzi stránkami, pamätajú si Vaše preferencie a celkovo zlepšujú Vašu skúsenosť s prezeraním si stránky.

Dokážu tiež zabezpečiť objavovanie sa online reklám, ktoré sú pre Vás relevantnejšie. Cookies, ktoré sú používané na tejto internetovej stránke boli rozdelené do kategórií podľa ICC UK Cookie guide. Zoznam všetkých cookies, použitých na tejto stránke, ich popis a účel, ako aj informáciu o tom, čo robiť ak nesúhlasíte s použitím niektorých z nich, nájdete nižšie. 

Napriek tomu, že používame cookies len v prípade potreby, používanie tejto stránky môže byť limitované ak cookies nepovolíte.

KATEGÓRIA 1: LEN NEVYHNUTNÉ COOKIES

Tento druh umožňuje služby, ktoré ste si sami vyžiadali.

Sú nevyhnutné k tomu, aby ste sa mohli na stránke pohybovať a používať jej časti, ako napr. prístup k zabezpečeným lokáciám na stránke. Bez ich použitia, by sme Vám nemohli poskytnúť služby, akými sú nákupný košík alebo elektronická fakturácia.

KATEGÓRIA 2: VÝKONOVÉ COOKIES

Tieto cookies zhromažďujú anonymné informácie o navštívených stránkach.

Tieto cookies zhromažďujú informácie o tom, ako návštevníci používajú internetové stránky, napr. ktoré navštevujú najčastejšie a či daná stránka posiela error mesages. Tieto cookies nezhromažďujú informácie, ktoré by identifikovali návštevníka stránky. Všetky získané informácie sú súhrnné a teda anonymné. Sú používané výlučne na zlepšenie fungovania stránky.

Používaním našej stránky súhlasíte s uložením tohto typu cookies na Vašom zariadení.

KATEGÓRIA 3: FUNKČNÉ COOKIES

Tieto cookies si pamätajú Váš výber a tým zlepšujú prezeranie stránky.

Tieto „cookies“ umožňujú stránke pamätať si Váš výber (ako napr. užívateľské meno, jazyk alebo región, v ktorom sa nachádzate) a poskytujú Vám tak rozšírené individuálne funkcie. Stránka Vám tak môže poskytnúť miestnu predpoveď počasia alebo dopravné správy vďaka tomu, že v cookies uložila informácie o regióne, ktorom sa práve nachádzate. Tieto cookies môžu byť tiež použité na zapamätanie zmien, ktoré ste urobili v type a veľkosti písma, ako aj v iných častiach stránky, ktoré si môžete prispôsobovať.  Umožňujú poskytovať Vami vyžiadané služby, akými sú pozeranie videí alebo posielanie komentárov na blog. Tieto informácie môžu byť  anonymné a nedokážu zaznamenávať Vašu aktivitu na iných internetových stránkach.

Používaním našej stránky súhlasíte s uložením tohto typu cookies na Vaše zariadenie.

Cookies je možné zablokovať a to aktivovaním nastavenia na Vašom prehliadači, ktorý umožňuje odmietnuť buď všetky alebo niektoré cookies. Avšak, ak zablokujete všetky cookies (vrátane tých základných) nebude mať možnosť prístupu k niektorým funkciám stránky. Ak ste neprispôsobili nastavenia na Vašom prehliadači na blokovanie cookies, náš systém ich pošle hneď ako navštívite našu stránku.

Ak nesúhlasíte s umiestňovaním cookies musíte nás informovať o tom, na umiestňovanie akých cookies svoj súhlas nedávate.