Späť na Pripevňovanie
Mimoosové a pravoúhle nadstavce
Ak pracujete s komplikovanými uhlami, na vykonanie práce potrebujete vyrovnávací alebo pravouhlý adaptér.