OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY
Sortiment osobných ochranných pomôcok zaznamenal v priebehu rokov menšie inovácie, ktoré prinútili užívateľa k úprave svojho vybavenia tak, aby čo najlepšie vyhovovalo ich potrebám. Vďaka porozumeniu potrebám používateľov našich produktov, sme vyvinuli OOP od samotného základu. Používateľom sme tým umožnili prispôsobiť sa akýmkoľvek podmienkam počas vykonávania rozličných druhov práce, a zároveň sme otvorili cestu pre inovatívne riešenia, ako sú naše nové ochranné okuliare na celodenné nosenie, s odolnými a nezahmlievajúcimi sa šošovkami. Spoločnosť MILWAUKEE® sa zaviazala vyvíjať inovatívne riešenia umožňujúce používateľom dosahovať potrebnej produktivity pri zachovaní bezpečnosti práce na stavenisku.
KATEGÓRIA PRODUKTOV