Späť na Rezanie
Chvostové píly
Chvostové píly Milwaukee® sú k dispozícii v dvoch modeloch: 1500 W a 1100 W, aby ste si vybrali pílu najvhodnejšiu pre danú prácu.