Súhlas údaje

Týmto súhlasím s tým, aby spoločnosť Techtronic Industries ELC GmbH, Max-Eyth-Strasse 10, 71364 Winnenden, Nemecko (TTI Nemecko) zbierala, ukladala, spracovávala, používala a spoločnosti Techtronic Industries (UK) Ltd., Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow, Bucks, SL7 1HZ, UK (TTI UK) zasielala tieto moje údaje: Údaje z registrácie môjho Účtu One-Key (napr. meno, adresu, e-mailovú adresu, telefónne čísla), informácie o Náradí One-Key, ktoré je prepojené s mojím Účtom One-Key (napr. sériové číslo náradia, údaje o používaní náradia, miesto, na ktorom sa náradie nachádza) a iné informácie o mojom používaní Aplikácie One-Key (napr. údaje zadané do systému na správu inventára, miesto, na ktorom sa nachádza moje Zariadenie).

TTI Nemecko a TTI UK smú moje údaje vyhodnocovať a využívať na registráciu produktu a podporu, prieskum trhu, vývoj produktov a marketing.

Týmto okrem toho súhlasím s tým, aby TTI Nemecko a TTI UK zbierali, ukladali, spracovávali a využívali moju e-mailovú adresu a adresu s cieľom zasielať mi všeobecné informácie a/alebo reklamný materiál ohľadom produktov a služieb značky MILWAUKEE v oblasti elektronáradia, testovacích a meracích prístrojov ako aj príslušenstva.

Týmto ďalej súhlasím s tým, aby TTI Deutschland použila služby cloudového úložiska poskytované prostredníctvom Amazon Web Services, Inc. 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210, USA na uloženie mojich údajov.

Ďalej týmto súhlasím s tým, aby TTI Nemecko využívala nástroj Google Analytics na zhromažďovanie informácií o mojom používaní aplikácie (napr. ktoré funkcie používam a kedy) a o mojom zariadení (napr. operačný systém), vrátane mojej IP adresy (údaje o používaní) kvôli vyhodnocovaniu používania aplikácie a jej vylepšovaniu. Údaje o používaní sa budú využívať iba na hromadnom základe a nebudú spájané s mojím menom, e-mailovou adresou alebo mojím Účtom One-Key. Google Analytics poskytujte TTI Nemecko spoločnosť Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Je mi známe a akceptujem, že USA nezabezpečujú takú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá by zodpovedala úrovni ochrany osobných údajov v EÚ.

Je mi známe a akceptujem, že USA nezabezpečujú takú úroveň ochrany osobných údajov, ktorá by zodpovedala úrovni ochrany osobných údajov v EÚ.

Upozornenie: Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Na tento účel kontaktujte, prosím, [email protected]. Znenie tohto súhlasu si môžete pozrieť na: sk.milwaukeetool.eu/one-key/data-consent

Ďalšie používanie. S Vaším súhlasom budeme využívať Vaše údaje nad rámec výkladu týchto pokynov na ochranu osobných údajov tak, ako je to opísané v súhlase.