Pokyny na ochranu osobných údajov

Webová lokalita aplikácie ONE-KEY ™ a platformy na správu zásob
Pravidlá ochrany osobných údajov

 1. PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Milwaukee Electric Tool Corporation, (ďalej len „my“ alebo „nás“ alebo „naše“), sa zaväzuje chrániť a rešpektovať vaše súkromie.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov stanovujú, ako a prečo zhromažďujeme, uchovávame, spracovávame a zdieľame vaše osobné údaje. Pokiaľ ide o používanie vašich osobných údajov, budeme vždy transparentní. Toto oznámenie tiež informuje o tom, aké máte práva vo vzťahu ku svojim osobným údajom.

Na účely platných zákonov o ochrane osobných údajov, (vrátane všeobecného nariadenia o ochrane údajov), je kontrolórom osobných údajov, ktoré môžeme zhromažďovať, spracovávať a uchovávať, spoločnosť Milwaukee Electric Tool Corporation, so sídlom 13135 West Lisbon Road, Brookfield, Wisconsin 53005, Spojené štáty americké

 Ak máte akékoľvek otázky, ktoré sa týkajú týchto pravidiel ochrany osobných údajov alebo vašich práv, ktoré sú v nich uvedené, kontaktujte nášho manažéra ochrany údajov:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Anglicko

 

Vzhľadom na to, že sa nachádzame mimo Európy, musíme vymenovať zástupcu v rámci Európy, ktorého môžete tiež kontaktovať, pokiaľ ide o vaše osobné údaje. Naším európskym zástupcom je spoločnosť Techtronic Industries UK Ltd, ktorú môžete kontaktovať:

Techtronic Industries UK Ltd
Unit 3 Globeside Business Park
Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ
Anglicko

 

 1. INFORMÁCIE, KTORÉ O VÁS ZHROMAŽĎUJEME

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme od vás alebo o vás, zahŕňajú:

 • meno,
 • adresu,
 • e-mailovú adresu,
 • telefónne číslo.
 • osobný popis a fotografie,
 • informácie o tom, ako, kedy a ako často používate nástroje ONE-KEY™,
 • informácie o tom, kde boli použité nástroje ONE-KEY™, (ak používate túto službu v aplikácii ONE-KEY™),
 • ak ste použili aplikáciu ONE-KEY™ na mobilnom zariadení, môžeme získať identifikátor mobilného zariadenia, ak používate určité funkcie, (napríklad nahlasovanie nástrojov),
 • technické informácie vrátane adresy internetového protokolu (IP), ktorá sa používa na pripojenie vášho zariadenia k internetu, vaše prihlasovacie informácie, typ a verziu prehliadača, nastavenie časového pásma, typy a verzie zásuvného modulu prehliadača, typy zariadení, operačný systém,
 • informácie o vašej návšteve našej webovej lokality, vrátane úplných lokalizátorov jednotných zdrojov (URL), kliknutí na, cez a z našej lokality, (vrátane dátumu a času), produkty, ktoré ste si prezreli, vyhľadali alebo zakúpili, časy odozvy lokality, chyby pri sťahovaní, návštevy niektorých lokalít, informácie o interakcii stránok, (ako je posúvanie, kliknutia a prechody myšou), metódy, ktoré sa používajú na prehliadanie webovej lokality.

Môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje o každej osobe, ktorej povolíte používanie nástrojov ONE-KEY™. Napríklad, ak ste nariadili zamestnancovi, aby používal váš nástroj ONE-KEY™, mohli by ste pomocou nástroja ONE-KEY™ potenciálne identifikovať osobné údaje o zamestnancovi, údaje o jeho polohe, výkonnosti alebo o pracovných vzoroch. Ste zodpovední za to, že budete dodržiavať všetky príslušné právne predpisy na ochranu údajov a vopred informujete všetkých svojich zamestnancov a každú tretiu stranu, ktorá používa váš nástroj ONE-KEY™ o tom, že zhromažďujete ich osobné údaje týmto spôsobom. V prípade ďalších otázok, ktoré sa týkajú toho, ako môžeme používať ich osobné údaje, by ste ich mali nasmerovať na naše pravidlá ochrany osobných údajov. V žiadnom prípade nebudeme niesť zodpovednosť za žiadne nároky tretích strán voči vám (alebo nám), ktoré používajú váš nástroj ONE-KEY™ a ktoré súvisia s porušením platných právnych predpisov o ochrane údajov.

 1. AKO ZHROMAŽĎUJEME INFORMÁCIE O VÁS

 

Informácie o vás môžeme zhromažďovať rôznymi spôsobmi, keď:

 

 • si vytvoríte u nás účet,

 

 • prejdete na našu webovú lokalitu alebo na našu aplikáciu ONE-KEY™,

 

 • sa zaregistrujte k odberu noviniek,

 

 • zaregistrujte svoj nástroj ONE-KEY™ alebo svoje nástroje na účely rozšírenej záruky,

 

 • kontaktujete náš zákaznícky servis,

 

 • sa zapojíte do niektorej z našich súťaží alebo akcií alebo keď sa zúčastníte prieskumu,

 

 • sa s nami spojíte na sociálnych médiách, (napr. keď nás uvediete/označíte alebo nás priamo kontaktujete cez sociálne siete).

Okrem toho, ak používate funkcie správy zásob aplikácie ONE-KEY™, aplikácia ONE-KEY™ automaticky zhromažďuje údaje z vašich nástrojov ONE-KEY™, ktoré sú zaregistrované na vašom účte, vrátane:

 • identifikačných údajov nástroja, (napr. sériové ID),

 

 • údajov o používaní nástroja, (napr. dátum/čas začiatku a konca používania),

 

 • údajov o umiestnení nástroja, (ak máte vy alebo ktokoľvek iný, kto používa aplikáciu ONE-KEY™) zapnutú funkciu Bluetooth a ak je váš nástroj ONE-KEY™ v dosahu Bluetooth ich zariadenia, používame tieto informácie na identifikáciu polohy vášho nástroja ONE-KEY™. Upozorňujeme, že všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme o vás (alebo o ktorejkoľvek tretej strane), s ohľadom na vašu polohu, (napr. ak máte vy alebo nejaký zamestnanec váš nástroj ONE-KEY™), dopĺňajú náš účel zhromažďovania týchto údajov o polohe, s cieľom pomôcť vám identifikovať umiestnenie nástroja ONE-KEY™. Sledujeme vaše nástroje ONE-KEY™, nie vás!

 

 1. AKO POUŽÍVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE A AKÉ MÁME NA TO DÔVODY?

 

Ako a prečo používame vaše osobné údaje

Aké je naše právne odôvodnenie spracovania osobných údajov

Na poskytnutie informácií, produktov a služieb, ktoré požadujete alebo ktoré si u nás kúpite, (t. j. na dokončenie niektorých úloh, procesov a na komunikáciu, ktorá sa týka týchto produktov a služieb, ktoré si zakúpite alebo ktoré od nás požadujete) a aby sme mohli odpovedať na vaše otázky a pripomienky).

Spoliehame sa na naše zmluvy, ktoré sme s vami uzavreli, ako na oprávnený základ na zhromažďovanie a spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ ide o objednávku produktov a služieb alebo vášho používania aplikácie ONE-KEY™.

Prípadne sa v niektorých prípadoch spoliehame na naše legitímne záujmy ako spoločnosť, (napr. je v našom záujme zmerať spokojnosť zákazníkov a riešenie problémov zákazníkov). Kde sa spoliehame na naše legitímne záujmy, vždy sa uistíme, že tieto záujmy vyvážime vašimi právami.

Keď používate našu aplikáciu ONE-KEY™, aby sme vám mohli poskytnúť služby, ktoré ste od nás požadovali prostredníctvom aplikácie ONE-KEY™.  Môže to zahŕňať údaje o polohe získané cez náš systém riadenia zásob nástrojov ONE-KEY™, keď sa rozhodnete povoliť Bluetooth a využívať túto funkciu.

Na zmeranie spokojnosti našich zákazníkov a poskytovanie služieb zákazníkom, (vrátane riešenia problémov v súvislosti s nákupmi alebo žiadosťou o poskytnutie služieb alebo keď sa nás pýtate otázky na soc. médiách).

Môžeme použiť vaše osobné údaje na to, aby sme vás informovali o príslušných produktoch a ponukách, (ďalej len „marketing“).

 

Zvyčajne môžeme používať vaše osobné údaje len na zasielanie marketingových správ, ak ste s tým súhlasili alebo sa v niektorých prípadoch môžeme spoliehať na oprávnený záujem.

Môžete nás požiadať, aby sme prestali posielať marketingové správy. Naše kontaktné údaje nájdete v záhlaví týchto pravidiel ochrany osobných údajov https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy.

Na monitorovanie používania našej aplikácie ONE-KEY™ a webové lokality a uistenie sa, že sú prezentované čo najefektívnejším a najrelevantnejším spôsobom pre vás a pre vaše zariadenie.

Na toto môžeme použiť súbory cookie.

Máme oprávnený záujem zabezpečiť, aby naša webová lokalita a naša aplikácia
ONE-KEY™ riadne pracovala a že naše produkty a služby majú vysokú kvalitu a sú efektívne.

Spoliehame sa na súhlas s umiestnením súborov cookie do vášho zariadenia. Informácie o tom, ako používame súbory cookie, si môžete prečítať v našom vyhlásení o súboroch cookie https://www.milwaukeetool.eu/cookies/.

Môžeme zaznamenať vaše telefonické hovory a tieto údaje použijeme na účely školenia a na zabezpečenie kvality, (či sa váš hovor nahráva, vám oznámime vopred).

Údaje takto používame z rôznych dôvodov. Kontrola záznamov môže byť v súlade so zákonnou povinnosťou a môže to byť aj v našom oprávnenom záujme na účely kontroly.

Aby sme zabezpečili, že osobné a finančné informácie, ktoré nám poskytnete, sú presné.

V niektorých prípadoch použijeme vaše osobné údaje, pretože je pre nás nutné, aby sme splnili zákonnú povinnosť, (ak napríklad dostaneme oprávnenú žiadosť orgánu činného v trestnom konaní). V iných prípadoch, (ako je napríklad odhalenie podvodu alebo zabezpečenia bezpečnosti lokality), sa spoliehame na naše oprávnené záujmy ako spoločnosť, s cieľom takto používať vaše osobné údaje. Kde sa spoliehame na naše legitímne záujmy, vždy sa uistíme, že tieto záujmy vyvážime vašimi právami.

Aby sme zistili, prešetrili, nahlásili a usilovali sa zabrániť finančnej trestnej činnosti alebo inej nezákonnej aktivite.

Aby sme spravovali riziko, ktoré hrozí nám a našim zákazníkom.

Aby sme splnili naše právne povinnosti a povinností, ktoré súvisia s právnymi predpismi.

 

 1. AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

 

Aby sme vám mohli poskytnúť naše produkty a služby, vaše osobné údaje, v rámci skupiny, zdieľame s našimi dôveryhodnými poskytovateľmi služieb alebo s našimi spoločnosťami, ako je uvedené nižšie. Vždy, keď zdieľame vaše osobné údaje, prijmeme bezpečnostné opatrenia, ktoré vyžadujú, aby tieto organizácie uchovali vaše dáta v bezpečí a aby sme zabezpečili, že vaše osobné údaje nepoužijú na vlastné marketingové účely, ak ste nám na to nedali svoj súhlas. Vaše osobné údaje nikdy nepredáme tretej strane.

Na vybavenie objednávky produktov a služieb:

Spolupracujeme s množstvom dôveryhodných dodávateľov služieb, ktorí poskytujú služby v našom mene. Keď si u nás zakúpite produkty a služby, služby poskytované týmito poskytovateľmi služieb zahŕňajú hosting a doručovanie webovej lokality a databáz. Pre nás, ako spoločnosť, je našim oprávneným záujmom spolupracovať s týmito dodávateľmi služieb, pretože sami o sebe nemusíme mať kapacity na poskytovanie týchto služieb. V každom prípade zabezpečíme, aby dodávateľ služieb mohol používať vaše osobné údaje len na účely služieb a nie na iné účely. 

Ostatné profesionálne služby

Možno bude potrebné, aby sme zverejnili vaše osobné údaje našim poisťovateľom, ak si myslíme, že to vyžaduje náš zmluvný vzťah s našim poskytovateľom poistenia.

Spolupracujeme so starostlivo vybranými tretími stranami, ako je napr. náš poskytovateľ databázových zákazníckych služieb, marketingové agentúry a reklamní partneri, ktorí nám pomáhajú pri zabezpečovaní pozitívnych skúseností zákazníkov.

Na zabránenie a na odhalenie trestného činu alebo inak dodržiavať zákony:

Môžu existovať prípady, kedy máme právnu povinnosť zdieľať alebo zverejniť vaše osobné údaje, napr. v prípade orgánov činných v trestnom konaní alebo verejných orgánov s cieľom predchádzať trestnému činu alebo odhaliť zločin alebo splniť zákonnú požiadavku.

Spracovanie údajov medzinárodnej skupiny a štruktúra skupiny:

Naša skupina zdieľa rôzne operácie a obchodné procesy.  Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ktorýmkoľvek členom našej skupiny s cieľom splniť zmluvné záväzky, ktoré máme voči vám alebo preto, že je to našim oprávneným záujmom. Ak napríklad využívate naše služby v Európe, spracuje vaše údaje spoločnosť Techtronic Industries ELC GmbH, spoločnosť našej skupiny, ktorá je v našom mene hostiteľom našich služieb v Európe.

Podobne, aj keď máme sídlo v USA, môžeme vaše údaje zdieľať s našou spoločnosťou skupiny, ktorá sa nachádza na vašom území, s cieľom uistiť sa, že vám posielame iba marketingové materiály o našich produktoch a službách, ktoré sú k dispozícii na vašom území. 

Môžeme tiež zdieľať vaše osobné údaje, ak v budúcnosti v skupine dôjde k zmene, napríklad:

 • môžeme sa rozhodnúť, že predáme, prevedieme alebo zlúčime časti našej spoločnosti alebo naše aktíva. Alebo sa môžeme snažiť získať iné spoločnosti alebo sa s nimi zlúčiť.
 • Počas takéhoto procesu môžeme vaše údaje zdieľať s inými stranami. Urobíme to iba vtedy, ak súhlasia s tým, že budú chrániť vaše údaje a uchovajú ich súkromie.
 • Ak v našej skupine dôjde k zmene, potom môžu ostatné strany používať vaše údaje rovnakým spôsobom, ako je uvedené v tomto oznámení.
 1. SÚBORY COOKIE

 

Naša webová lokalita používa súbory cookie na to, aby vás odlíšila od ostatných používateľov našej webovej lokality. To nám pomáha poskytovať vám dobré skúseností pri prehliadaní našej webovej lokality a umožňuje nám to zlepšovať naše stránky. Naša webová lokalita zároveň používa službu Google Analytics na vyhodnotenie toho, ako používate našu webovú lokalitu a na poskytovanie ďalších služieb, ktoré súvisia s používaním webovej stránky a internetu.

Podrobné informácie o súboroch cookie, ktoré používame (vrátane služby Google Analytics) a o účeloch, na ktoré ich používame, nájdete v našom vyhlásení o súboroch cookie https://www.milwaukeetool.eu/cookies/.

 

 1. BEZPEČNOSŤ

 

Bezpečnosť vašich osobných údajov berieme veľmi vážne.  Zaviedli sme rôzne stratégie, kontroly, pravidlá a opatrenia na udržanie vašich údajov v bezpečí a na udržanie týchto opatrení pod prísnym kontrolou. Používame niekoľko administratívnych, logických, fyzických a manažérskych opatrení na ochranu vašich osobných údajov proti strate, krádeži a neoprávnenému prístupu, používaniu a úpravám.

 

 1. PREVOD VAŠICH ÚDAJOV MIMO ÚZEMIA EURÓPY

 

Vaše osobné údaje prevedieme mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) na účely spracovania vašich osobných údajov. Sídlime v USA a aj keď máme dátové centrá v Európe, môžu byť všetky vaše údaje spracované v USA.

Môžeme tiež potrebovať previesť vaše osobné údaje mimo územie EHP, kde spolupracujeme s dodávateľom alebo s treťou stranou, ktorá spracúva niektoré osobné údaje mimo územia EHP.

Tieto krajiny, (vrátane USA), nemusia mať rovnaké zákony na ochranu údajov ako Spojené kráľovstvo a EHP, a preto vaše osobné údaje nemusia podliehať rovnakým ochranám. V takýchto prípadoch však zabezpečíme, aby podliehal každý prenos vašich osobných údajov do krajín mimo EHP primeraným bezpečnostným opatreniam, ako keby boli spracovávané v rámci EHP a v súlade s hlavnými zásadami, ako sú uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.

Ak by ste chceli získať ďalšie informácie, prosím, použite kontaktné údaje uvedené v záhlaví týchto pravidiel ochrany osobných údajov https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy.

 

 1. AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 

V širšom zmysle budeme uchovávať vaše osobné údaje len tak dlho, ako je to nevyhnutné na účely uvedené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov.  To znamená, že doba uchovania sa bude v prvom rade líšiť v závislosti od typu údajov a od dôvodu, prečo máme vaše údaje.

 

Máme zavedené zásady uchovávania údajov, ktoré pravidelne kontrolujeme s prihliadnutím našich dôvodov na spracovanie vašich osobných údajov a právny základ na ich spracovanie.

Svoj účet môžete kedykoľvek vymazať. Ak tak chcete urobiť, kontaktujte nášho správcu údajov na adrese uvedenej v 1. časti. 

 

 1. VAŠE PRÁVA  

 

Platné zákony na ochranu údajov vám poskytujú množstvo práv vo vzťahu k vašim osobným údajom. Máte právo:

 • požiadať nás, aby sme nepoužívali vaše osobné údaje na účely priameho marketingu;
 • požiadať o informácie o tom, aké máme osobné údaje o vás a o tom, ako spracovávame údaje (a za určitých okolností môžete požiadať o poskytnutie kópie tretej strane);
 • požiadať nás, aby sme opravili alebo aktualizovali osobné údaje, ktoré sú nepresné;
 • požiadať o vymazanie osobných údajov, v niektorých, (ale nie vo všetkých) prípadoch, keď neexistuje dôvod na to, aby sme ich mohli aj naďalej používať;
 • požiadať nás, aby sme dočasne prestali používať vaše údaje, ak si nemyslíte, že máme právo ich používať alebo aby ste nám zabránili v používaní vašich osobných údajov, ak neexistuje dôvod na to, aby sme ich mohli aj naďalej používať; a
 • za určitých okolností nepodliehať rozhodnutiam prijatým výlučne na základe „automatizovaného spracovania“, (t. j. právo nepodliehať rozhodnutiam, ktoré robia výlučne algoritmy alebo počítače bez vstupu zo strany človeka). 

Ak by ste nás chceli kontaktovať, v súvislosti s vašimi právami, prosím, použite kontaktné údaje uvedené v hornej časti týchto pravidiel ochrany osobných údajov https://www.milwaukeetool.eu/footer/privacy-policy.

Máte tiež právo sťažovať sa na používanie vašich osobných údajov.  Môžete kontaktovať svoj miestny orgán dohľadu nad ochranou údajov, (zoznam miestnych orgánov dohľadu je k dispozícii na adrese: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080).

 

 1. ZMENY V PRAVIDLÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Všetky zmeny, ktoré môžeme v budúcnosti vykonať v našich pravidlách ochrany osobných údajov, budú zverejnené na tejto lokalite. Môžeme vás informovať aj prostredníctvom e-mailovej správy, ak máme vašu e-mailovú adresu.  Prosím, kontrolujte často webovú lokalitu, či nedošlo k nejakým aktualizáciám alebo zmenám v našich pravidlách ochrany osobných údajov. 

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov boli naposledy aktualizované dňa 1. mája 2018